ANBI STATUS
STICHTING Campus010

De stichting Campus Rotterdam is op 15-06-2020 opgericht.

Doelstelling
Het hoofddoel van Stichting Campus Rotterdam is om kansengelijkheid te verhogen van Rotterdamse kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Stichting Campus010 biedt leerzame en inspirerend programma’s aan in schoolvakanties en daarbuiten die aansluiten op de bestaande leerlijnen van scholen om de groei van de leerlingen samen te kunnen bestendigen. Door de kinderen naast de bijlessen ook kennis te laten maken met diverse workshops en clinics op het gebied van sport, cultuur en milieu-educatie, krijgen de kinderen de kans hun talenten te ontdekken.

Onder het motto ‘Voor en door de toekomst van Rotterdam’, werkt de stichting samen met talloze (maatschappelijke) partners in de stad om tijdens en na de campus-programma’s het welzijn van de Rotterdamse kinderen te verhogen. Stichting Campus Rotterdam werkt samen met studenten van Stichting Leren van de Toekomst die wonen en/of studeren in Rotterdam. Dit zijn studenten van Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit en InHolland die maatschappelijk betrokken zijn en in de functie van mentor bijles verzorgen in de wijken waar zij vandaan komen.

Lees hier meer over de hoofdpunten van het beleidsplan van Stichting Campus Rotterdam.

Naam
Stichting Zomercampus Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 861332192
KvK nummer: 78286786
Contactgegevens: Piekstraat 21d, 3071 EL Rotterdam
www.campus010.nl
info@campus010.nl


Bestuur
de heer S.J.J. Schampers, voorzitter.
de heer W. Blokland, algemeen bestuurslid.
de heer N.J. van der Vorm, algemeen bestuurslid.
de heer D.C. van Veen, algemeen bestuurslid.
mevrouw E.A. Kramer-Zeroual, algemeen bestuurslid.

Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd.


Verslag activiteiten en financiële verantwoording
De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten.


De stichting heeft de financiële administratie ondergebracht bij een externe accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020. De stichting zal jaarlijks een financiële verantwoording publiceren.